Linkkejä


YHDISTYKSIÄ 

Invalidiliitto  

Aivovammaliitto 

LAKEJA 

Vahingonkorvauslaki 

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 
 
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Liikennevakuutuslaki 
 
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta
 
Asetus kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta
 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
 
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä  

Valtioneuvoston asetustyötapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta

TIETOA AIVOVAMMOISTA SUOMEKSI 

Aivotyökirja – opas ja harjoituksia aivovaurion saaneelle, läheiselle ja asiantuntijalle

aivovaurio.fi 
Aivovaurio.fi -sivustolta löydät kattavan tietopaketin aivovammoista.  

Aivovammat - Käypä hoito 

Tunnistatko aivovamman jälkitilat? - Terveyskirjasto 
Pääosa jälkioireista liittyy tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn häiriöihin sekä kognitiivisiin muutoksiin 

HUS - Aivovammat 

MUITA TIETOJA 

Avustajakoira 
Avustajakoira auttaa fyysisesti toimintarajoitteista henkilöä päivittäisissä toimissa ja arjessa. 

Vammaispalvelujen käsikirja 
THL:n ylläpitämä Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaisalan työntekijöiden ja päättäjien käytännön työvälineenä. 

Avustajan ABC 
Avustajan ABC -opas sisältää kuvauksen henkilökohtainen avustaja -järjestelmästä. Oppaan tavoitteena on tukea henkilökohtaista avustajaa tämän työssä vaikeavammaisen ihmisen itsenäisen elämän mahdollistajana. 

Lääkäriliiton ohjeistus 
Lääkärin antama todistus tai lausunto on puolueeton asiantuntijanäkemys. Tämä ohjeisto sisältää erilaisten lääkärintodistusten antamisen yleiset periaatteet.  

KELA  

Aivotalo
Aivotalosta löydät tukea ja tietoa aikuisten aivosairauksista ja aivojen terveydestä.  

TIETOJA ENGLANNIKSI 

TraumaticBrainInjury.com 
TraumaticBrainInjury.com is a project of Traumatic Brain Injury.com, LLC. Our mission is to be the leading Internet resource for education, advocacy, research and support for brain injury survivors, their families, and medical and rehabilitation professionals.  

European Disability Forum 
The European Disability Forum is an independent NGO that represents the interests of 80 million Europeans with disabilities.  

ABI Ireland 
Acquired Brain Injury Ireland is Irelands leading provider of community based neuro-rehabilitation services for people who have acquired a brain injury in Ireland. 

HEADWAY U.K. 
Headway is the UK-wide charity that works to improve life after brain injury. 

Brain Injury Association of America (BIAA)
         About brain injury 
         Brain injury diagnosis 
         Brain injury treatment 
         Living with brain injury 
         Resources 
   
Copyright EazyeM Oy (c)2020, All Rights Reserved.