TunnetaidotTM

Tunnemuksu ® -tunnetaito -ohjelmassa opetellaan ryhmässä tunnetaitoja sadun, kuvallisen ilmaisun, draaman ja leikin keinoin.  

Tavoitteena on rakentaa lapselle ehjää tunneminää, lisätä lapsen itseluottamusta ja luoda myönteistä ryhmähenkeä. 

Mutu-tunnetoukka on Tunnemuksu-tunnetaito-ohjelman symbolihahmo. Hahmon kautta tunneasioiden käsittely tulee helpommaksi. Mututoukan nimi on lyhennys sanoista minusta     tuntuu tai musta tuntuu. Nimi heijastaa sitä, että kukaan muu ei voi paremmin tietää, miltä minusta tuntuu. Jokainen on omien tunteidensa asiantuntija! Tunnemuksu -tunnetaito-ohjelma on kehitetty käytännön tarpeeseen. 
Ohjelman pohjana ovat käytännön kokemukset lapsi-, perhe- ja sosiaalityössä. 
Ohjelman käytöstä on jo paljon kokemuksia, sillä ohjaajia on koulutettu usean 
 vuoden ajan. Tunnemuksu on tullut tutuksi useille lapsille ympäri Suomen ja 
kokemukset ovat olleet erittäin hyviä. 

Ohjelman ovat tehneet perhetyöntekijä Tarja Kullberg-Piilola, psykoterapeutti Anne Peltonen ja LL, FM, VTK, kuvittaja Marjo Kullberg-Turtiainen.
Tunnemuksu –ohjelma käsittää seuraavat tunnetuokiot  
Turvallisuus – Mitä turvallisuus on? 
Tunteet – Mitä tunteet ovat? 
Tunteiden tunnistaminen – Miltä minusta tuntuu? 
Tunteen ja teon erot – Töniä vai halata? 
Tunteiden näyttäminen – Yksin ja ryhmässä  
Sosiaaliset tunteet – Kaverit ja yksinäisyys 
Itsetunto – Minä kelpaan tällaisena  
Pelko ja rohkeus – Mikä pelottaa? Mikä rohkaisee? 
Kiusaaminen – Miksi kiusataan? Mikä on kiusaamista? 
Auttaminen - Kuka voi auttaa, kuinka voin auttaa  
Hyvä olo, paha olo – Mitä minä haluan? 
Empatia – Miltä toisesta tuntuu?
Copyright EazyeM Oy (c)2020, All Rights Reserved.