Vinkkejä päivittäiseen selviämiseen

Aivovamman saaneelle vinkkejä päivittäiseen selviämiseen


Ensin hieman taustaa aivovaurioiden ja aivovammojen vammamekanismeista ja millä menetelmillä aivot toipuvat/kuntoutuvat. Tämä taustatieto auttaa paremmin hahmottamaan miten eri vinkkejä voi käyttää.

Vammamekanismit 
   
Aivoruhjeet 
= aivojen rakenteen rikkoutuminen 

Diffuusi aksoni vaurio (DAI) 
= toimivien yhteyksien katkeaminen 

Verenvuoto 
= aiheuttaa tyypillisesti kohonneen aivopaineen, joka tuhoaa aivokudoksia ja aiheuttaa hapenpuutetta 

Hapenpuute 
= verenkiertohäiriöstä tai muusta syystä johtuva tilanne, jossa verenkierto ei enää kuljeta happea aivoille 

Kuntoutus / kuntoutuminen 

Aivojen toipuminen 
= prosessi, jossa vahingoittuneet osat toipuvat ihmisen sisäänrakennettujen ”korjausmekanismien” avulla 

Aivojen uusiutuminen 
= prosessi, jossa ulkoisen tai sisäisen ärsykkeen avulla saadaan aikaiseksi aivoille ”tarve” tehdä joku toiminto ja aivot lähtevät sitä toimintoa rakentamaan samanlaiseksi kuin se oli aiemmin 

Hävinneiden asioiden oppiminen 
= opetellaan asioita ihan samalla tavoin kuin pieni lapsi opettelee uusia asioita selvitäkseen maailmassa 

Hävinneiden asioiden uudelleen oppiminen 
= oppimisprosessissa aktivoidaan vanhoja osittain tai kokonaan jäljelle jääneitä toimintoja, joita vammautumisen jälkeen ei ole pystytty käyttämään 

Aivojen terveet osat toteuttavat tuhoutuneiden osien toimintoja 
= silloin kun aivojen jotkut osat ovat niin pahoin vaurioituneet, ettei voi tapahtua edellä kuvattua toipumisprosessia eikä uusiutumisprosessia, niin aivot voivat lähteä rakentamaan hävinnyttä toimintoa kokonaan uuteen paikkaan aivoissa 

Kompensatorinen toiminta 
= opetetaan aivot toimimaan uudella tavalla, joka poikkeaa aiemmasta tavasta, mutta sillä saadaan samantapainen toiminto aikaiseksi ja se korvaa korvaa puuttuneen toiminnon 
______________________________________

Olen jakanut tämän tekstin seitsemään osaan. Tekstin on tarkoituksena toimia ajatuksen herättäjänä ja sen tarkoituksena on antaa vinkkejä. Sitä voi käyttää myös kerratessa asioita.

Teksti ei ole kaikenkattava eikä kirjoitettu tieteellisenä tekstinä, vaikkakin kaikille tekstissä mainituille asioille löytyy tieteelliset perustelut. 

1. Muisti 

2. Kommunikointi 

3. Turvallisuuden tunne 

4. Tarkkaavuus 

5. Toiminnanohjaus 

6. Oiretiedostamattomuus 

7. Ruokavalio 


Copyright EazyeM Oy (c)2020, All Rights Reserved.